Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to theater art
study description | list of variables | data access

Details for variable T56

Name: T56
Variable label: Spoločenská vrstva

Literal question:

Naša spoločnosť sa skladá z rôznych skupín či spoločenských vrstiev. Do ktorej spoločenskej vrstvy by ste zaradili seba a svoju rodinu?

LabelValue Frequency*%*
najvyššia vrstva 1 3 0.2
vyššia stredná vrstva 2 80 5.45
stredná vrstva 3 685 46.63
nižšia stredná vrstva 4 522 35.53
najnižšia vrstva 5 124 8.44
nevie 6 52 3.54
Sysmiss 3 0.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1466
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024