Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to theater art
study description | list of variables | data access

Details for variable T57

Name: T57
Variable label: Hlavné zamestnanie

Literal question:

Zaraďte sa, prosím, do jednej z nasledujúcich kategórií podľa Vášho hlavného zamestnania, t.j. podľa pracovnej činnosti, z ktorej máte rozhodujúci príjem peňazí.

LabelValue Frequency*%*
pomocný manuálny pracovník, bez kvalifikácie (v poľnohospodárstve, priemysle, v službách) 1 81 5.51
kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, predavač, obsluha strojov a zariadení a pod.) 2 241 16.41
výkonný (stredoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (pracovník v administratíve, zdravotník, vychovávateľ) 3 250 17.02
tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (technik, štátny lekár, vedec, informatik, umelec a pod.) 4 105 7.15
riaditeľ, námestník, politik,... 5 2 0.14
samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník, súkromný lekár, súkromný právnik a pod.) 6 103 7.01
nepracujúci dôchodca 7 277 18.86
študent 8 165 11.23
v domácnosti alebo na materskej dovolenke 9 62 4.22
nezamestnaný 10 152 10.35
iné 11 26 1.77
Sysmiss 5 0.34

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1464
Min. / max. value: 5 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024