Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

2022
How Are You, Slovakia?, July 2022 [ SASD 2022005 ]
This study has been added or updated in the last six months.
How Are You, Slovakia?, March / April 2022 [ SASD 2022004 ]
This study has been added or updated in the last six months.
How are you, Slovakia?, Special survey February / March 2022 [ SASD 2022003 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ISSP Family and Changing Gender Roles Slovakia 2022 [ SASD 2022002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
How Are You, Slovakia?, February / March 2022 [ SASD 2022001 ]

2021
ISSP Slovakia 2021 [ SASD 2021007 ]
This study has been added or updated in the last six months.
How Are You, Slovakia?, December 2021 [ SASD 2021006 ]
How Are You, Slovakia?, October 2021 [ SASD 2021005 ]
How Are You, Slovakia?, July 2021 [ SASD 2021004 ]
How Are You, Slovakia?, May 2021 [ SASD 2021003 ]
How Are You, Slovakia?, March 2021 [ SASD 2021002 ]
How Are You, Slovakia?, January / February 2021 [ SASD 2021001 ]

2020
Brain drain 2020 [ SASD 2020009 ]
CSES a ISSP Slovakia 2020 [ SASD 2020008 ]
Values and society during the Covid-19 pandemic [ SASD 2020007 ]
How Are You, Slovakia?, December 2020 [ SASD 2020006 ]
How Are You, Slovakia?, October / November 2020 [ SASD 2020005 ]
How Are You, Slovakia?, September 2020 [ SASD 2020004 ]
How Are You, Slovakia?, May 2020 [ SASD 2020003 ]
How Are You, Slovakia?, April 2020 [ SASD 2020002 ]
How Are You, Slovakia?, March 2020 [ SASD 2020001 ]

2018
ISSP Religion Slovakia 2018 [ SASD 2018001 ]

2017
Culture and value system of the population of Slovak republic 2017 [ SASD 2017002 ]
ISSP Sociálne siete Slovensko 2017 [ SASD 2017001 ]

2016
Elder care providers in Austria 2016 [ SASD 2016003 ]
CSES and ISSP Slovakia 2016 [ SASD 2016002 ]
ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016 [ SASD 2016001 ]

2014
Public attitudes to the election of the President of the Supreme Court of the Slovak Republic VI-NS 2014 [ SASD 2014005 ]
Public attitudes to decision-making on new construction and territory development VI-PVVR 2014 [ SASD2014004 ]
Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014 [ SASD 2014003 ]
Brain drain 2014 [ SASD 2014002 ]
ISSP Slovensko 2014 [ SASD 2014001 ]

2013
Public attitudes to justice VI-DKS 2013 [ SASD 2013001 ]

2012
Views on the selection of judges VI-VS 2012 [ SASD 2012002 ]
ISSP Slovensko 2012 [ SASD 2012001 ]

2011
Leisure time by high school students 2011 [ SASD 2011004 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011 [ SASD 2011003 ]
Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011 [ SASD 2011002 ]
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2011 [ SASD 2011001 ]

2010
Responsibility of politicians VI-ZP 2010 [ SASD 2010003 ]
Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010 [SASD 2010002]
Electronic database of parliamentary elections results in all Slovak municipalities from 1929 [ SASD 2010001 ]

2009
Leisure time by high school students 2009 [ SASD 2009003 ]
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic 2008 [ SASD 2009002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ISSP Slovensko 2009-2010 [SASD 2009001]

2008
Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008 [ SASD 2008006 ]
Equality and Minorities in Slovakia 2008 [SASD 2008005]
ESS4 - 2008 European Social Survey Round 4 [SASD 2008004]
Citizenship and Participation in Slovakia 2008 [SASD 2008003]
ISSP na Slovensku 2006 - 2008 [SASD 2008002]
EVS - Výskum európskych hodnôt 2008 [SASD 2008001]

2007
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic [ SASD 2007003 ]
A culture of coexistence of inhabitants of nationally mixed areas of southern Slovakia [ SASD 2007002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Leisure time by high school students, the relationship of young people to reading and the media [ SASD 2007001 ]
This study has been added or updated in the last six months.

2006
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic 2006 [ SASD 2006005 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Holidays and traditions in the life of the people of the Slovak republic [ SASD 2006004 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic - first half of 2006 [ SASD 2006003 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ESS3 - 2006 European Social Survey Round 3 [SASD 2006002]
Slovakia on the Way to Gender Equality 2006 [SASD 2006001]

2005
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic [ SASD 2005003 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic [ SASD 2005002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ISSP Citizenship 2004 [SASD 2005001]

2004
Public and fine arts 2004 [ SASD 2004005 ]
This study has been added or updated in the last six months.
EES - European Election Study 2004 [SASD 2004004]
ESS2 - 2004 European Social Survey Round 2 [SASD 2004003]
Society 2004 [SASD 2004002]
National Identity in Slovakia & ISSP 2003 [SASD 2004001]

2003
Appropriate ways of spending leisure time for young people to prevent different types of addiction [ SASD 2003003 ]
This study has been added or updated in the last six months.
The relationship of the Slovak population to theater art [ SASD 2003002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Collective Identities in Contemporary Slovakia 2003 [SASD 2003001]

2002
The relationship of the Slovak population to literature [ SASD 2002002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ISSP Family and changing gender roles III 2002 [SASD 2002001]

2001
Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia [ SASD 2001004 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Accessibility of culture and local culture from the point of view of citizens of the Slovak republic [ SASD 2001003 ]
This study has been added or updated in the last six months.
The relationship of the Slovak population to music The relationship of the Slovak population to music [ SSSD 2001002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
ISSP Social Inequality III 1999 [SASD 2001001]

2000
Language culture in Slovakia [ SASD 2000002 ]
This study has been added or updated in the last six months.
Political Culture in Central and Eastern Europe (PCE 2000) [SASD 2000001]

1999
EVS - European Values Study 1999 [SASD 1999002]
Slovakia's Topical Problems. January 1999 [SASD 1999001]

1998
Slovensko a EÚ 1998 [ SASD 1998003 ]
WVS - World Values Survey 1998 [SASD 1998002]
ISSP Religion 1998 [SASD 1998001]

1997
Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997 [ SASD 1997001 ]

1996
ISSP National Identity I 1995 [SASD 1996001]

1995
Aktuálne problémy Slovenska. December 1995 [ SASD 1995002 ]
Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko [ SASD 1995001 ]

1994
Aktuálne problémy Slovenska. December 1994 [ SASD 1994002 ]
Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994 [ SASD 1994001 ]

1993
Názory na spoločenské zmeny 1993 [ SASD 1993004 ]
Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Október 1993 [ SASD 1993003 ]
Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Marec 1993 [ SASD 1993002 ]
Social Stratification in Eastern Europe After 1989 (general population, Slovak Republic) [SASD 1993001]

1992
Slovensko pred voľbami. Apríl 1992 [ SASD 1992004 ]
Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992 [ SASD 1992003 ]
ISSP Social Inequality II 1992 [SASD 1992002]
Continuity and Change in Slovakia. September 1992 [SASD 1992001]

1991
Slovensko. Júl 1991 [ SASD 1991002 ]
EVS - European Values Study 1991 [SASD 1991001]

1990
WVS - World Values Survey 1990 [SASD 1990001]

1989
Svetonázor na Slovensku 1989 [ SASD 1989001 ]

1968
O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968, SPOS 1968 [ SASD 1968002 ]
Postoje občanov k politike 1968 (POP 1968) [ SASD 1968001 ]

Archived datasets: 103
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017