Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovensko - júl 1991
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1991002
Author: Bútorová, Zora, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského
Date of collection: 1991-07-19 to 1991-07-24
Data collector:
Sampling procedure:
Number of cases: 1151

Abstract: Sociologický výskum Slovensko - júl 1991 zistiťval vtedajší stav a vývojové trendy názorov občanov na spoločensko-politickú situáciu. profilovanú riešením aktuálnych problémov spojených najmä s ekonomickou transformáciou a štátoprávnym usporiadaním. Výskum Slovensko - júl 1991 ďalej skúmal postoje občanov k bývalému a vtedajšiemu politickému režimu, dôveryhodnosť politických osobností a inštitúcií, politické preferencie a názory občanov na potrebu predčasných parlamentných volieb. Výskum Slovensko - júl 1991 prebiehal od 19. do 24. júla 1991 na vzorke 1 162 občanov.

Citation: Bútorová, Z., Frič, P., Timoracký, M., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Gyárfášová, Rosová, T., Brádler, P., Hambálková, R., Kupsáková, A., Piroščák, J. Slovensko - júl 1991. Júl 1991. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1991002. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017