Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovensko a EÚ 1998
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1998003
Author: Augustínová, Lenka, GfK Slovakia
Date of collection: 1998-05-11 to 1998-05-20
Data collector: GfK Slovakia
Sampling procedure: Kvótny výber
Number of cases: 1744

Abstract: Delegácia Európskej komisie na Slovensku uvažovala týmto výskumom analyzovať politicky relevantné postoje obyvateľstva a koncipovať komunikačnú stratégiu SR v predvstupovom období. Zapojenie SR do EÚ bolo obyvateľstvom vnímané ako dôležitý, ale nie prioritný cieľ. Pritom zahranično-politické orientácie obyvateľstva boli menej spochybniteľné, než orientácie politickej elity, priamo zodpovednej za smerovanie krajiny. Polovica populácie (od 15 rokov) sa vyjadrila v prospech smerovania krajiny do EÚ a zároveň do NATO, ale iba tretina zastávala názor, že SR tam naozaj smeruje. Nemalá časť obyvateľstva nemala žiaden názor na smerovanie krajiny. Zreteľné bolo vedomie, že porovnateľnú pozíciu s ČR, Poľskom a Maďarskom spred pár rokov sme na Slovensku stratili. Vnímanie cudzincov celkovo nebolo veľmi priaznivé, cudzinci z niektorých krajín boli vnímaní s prevahou nesympatií. Skupiny a kategórie ľudí, ktoré boli do výskumu zahrnuté, boli usporiadané podľa ich priemernej miery protizápadnosti. Dominovala podpora zreteľného či umierneného otvorenia sa slovenskej spoločnosti svetu, časť otvárania sa ale bola vnímaná negatívne. Pohyb osôb bol podporovaný najmä smerom na Západ. Názory a postoje sa značne líšili podľa veku a vzťahu k tej-ktorej politickej strane. Alternatívou dominantnej orientácie na Západ nie je orientácie na Rusko, ale na čo najväčšie uzatvorenie sa. S tým súvisí aj image EÚ. Osobitná pozornosť bola venovaná informačným zdrojom o EÚ a komunikačným kanálom. Do toho bolo zahrnuté aj zisťovanie výskytu opinion-makers v osobnom okolí a hodnotenie komunikačného štýlu predstaviteľov EÚ.

Citation: Slovensko a Európska únia 1998. Report. Bratislava, Delegácia Európskej komisie na Slovensku a Úrad vlády SR 1998.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Related Publications:
  • KRIVÝ,Vladimír. Slovensko a EÚ: prístupy sociálnych skupín a komunikačná stratégia. Public Awareness Campaing - GfK Survey. Bratislava: GfK, Európska komisia na Slovensku a Úrad vlády SR, 1998. 188 s.
Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017