Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Postoje občanov k politike 1968 (POP 1968)
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Politické orientácie a správanie":Variables in variable group "Členstvo v organizáciách":Variables in variable group "Sociodemografické údaje":Variables in variable group "Vybavenie domácnosti/životný štandard":Variables in variable group "Dotazník pre anketára - charakteristiky rozhovoru":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017