Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968, SPOS 1968
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Životný štýl a spokojnosť so životom":Variables in variable group "Rodina a zdravie":Variables in variable group "Náboženstvo a morálka":Variables in variable group "Politická a verejná angažovanosť":Variables in variable group "Sociodemografické charakteristiky respondenta":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017