Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Priority a spokojnosť so životom":Variables in variable group "Práca":Variables in variable group "Rodina a manželstvo":Variables in variable group "Politika a demokracia":Variables in variable group "Náboženstvo, cirkev a morálka":Variables in variable group "Socio-demografické údaje o respondentovi":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017