Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Názory na spoločenské zmeny 1993
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Zamestnanie, príjem, majetok":Variables in variable group "Pôvod a mobilitné posuny respondenta":Variables in variable group "Hodnotenie transformácie a jej dopady":Variables in variable group "Trávenie voľného času, životný štýl, životné hodnoty":Variables in variable group "Politické postoje a postoje k spoločenským otázkám":Variables in variable group "Spoločenská stratifikácia":Variables in variable group "Demografické otázky a ostatné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017