Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Hodnotenie spoločenskej situáciie":Variables in variable group "Voľby 1994 a 1998 - politická scéna":Variables in variable group "História":Variables in variable group "Zahraničná politika":Variables in variable group "Médiá":Variables in variable group "Postoje a názory":Variables in variable group "Trávene bežného dňa a voľného času, materiálne vlastníctvo":Variables in variable group "Moderné technológie":Variables in variable group "Osobné údaje,socio-demografické údaje":Variables in variable group "Otázky pre anketára":Variables in variable group "Nezaradené":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017