Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovensko a EÚ 1998
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Sociodemografické údaje":Variables in variable group "Spoločenské ciele a ich dôležitosť":Variables in variable group "Vzťah k iným krajinám":Variables in variable group "Voľby a čo ďalej":Variables in variable group "NATO a vplyvy zo Západu":Variables in variable group "Slovensko a EÚ":Variables in variable group "Médiá a informačné zdroje":Variables in variable group "Politické postoje":Variables in variable group "Volebné preferencie":Variables in variable group "Dôvera v politikov":Variables in variable group "Životné skúsenosti-plánováný odchod":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017