Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Parlamentné voľby 2010":Variables in variable group "Parlamentné voľby 2006":Variables in variable group "Postoje k voľbám a politickej elite (všeobecne)":Variables in variable group "Vzťah k politickým stranám a ich lídrom (konkrétne)":Variables in variable group "Politické a hodnotové orientácie":Variables in variable group "Hodnotenie politickej a sociálnej situácie na Slovensku":Variables in variable group "Zahraničná politika":Variables in variable group "Politická gramotnosť":Variables in variable group "Členstvo v organizáciách":Variables in variable group "Sociálno-ekonomické postavenie respondenta":Variables in variable group "Sociálno-demografické údaje o respondentovi a jeho rodine":Variables in variable group "Dotazník pre anketára - charakteristiky rozhovoru":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017