Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Politické orientácie a správanie":Variables in variable group "Názory na minulosť a historické udalosti na Slovensku":Variables in variable group "Dôvera, spokojnosť, zdravie a životný štýl":Variables in variable group "Názory na náboženskú slobodu, náboženstvo vo verejnom živote":Variables in variable group "Náboženskosť":Variables in variable group "Problémy náboženského života a financovanie cirkví":Variables in variable group "Členstvo v organizáciách":Variables in variable group "Sociodemografické charakteristiky respondenta":Variables in variable group "Dotazník pre anketára - charakteristiky rozhovoru":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017