Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

CSES and ISSP Slovakia 2016
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "ISSP Úloha vlády Slovensko":Variables in variable group "CSES Slovensko, povolebný výskum "Národne špecifické otázky"":Variables in variable group "Národne špecifické otázky":Variables in variable group "Split Ballot otázky":Variables in variable group "Sociodemografické premenné":Variables in variable group "Dotazník pre anketára a technické premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017