Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, March 2020
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Sociálno-demografické premenné":Variables in variable group "Obavy z epidémie koronavírusu, zmeny ekonomickej situácie a nákupného správania":Variables in variable group "Zmeny správania a dodržiavanie karanténnych opatrení":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017