Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, April 2020
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Sociálno-demografické premenné":Variables in variable group "Koronavírus - obavy, správanie, názory":Variables in variable group "Vláda, dôvera a koronoavírus":Variables in variable group "Otázky z Austrian Corona Panel Project":Variables in variable group "Koronavírus a slovenské zdravotníctvo":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017