Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q23.7

Name: q23.7
Variable label: q23.7: originálne textové odpovede

Literal question:

Predtavte si, že máte rozhodnúť o tom, ktoré z nasledujúcich činností majú cirkvi a duchovní u nás vykonávať. Pre ktorú by ste sa rozhodli? (Možnosť viacerých odpovedí) originálne textové odpovede

LabelValue Frequency*%*
7, bez uvedeného komentára 1 1.41
Neviem prečo má o tom rozhodovať, oni sami vedia čo majú robiť, kážu iba dobre robiť, z toho by si mali brať príklad tí, ktorí o nich chcú rozhodovať. 1 1.41
aj hocijaké iné, ktoré si vymysleli, záleží len od ľudu, či sa ich budú zúčastňovať alebo nie 1 1.41
ale to by malo byť samozrejmé, o tom by som ani ja ani nikto nemal rozhodovať 1 1.41
angažovať sa spoločensky 1 1.41
angažovať sa za spravodlivú spoločnosť 1 1.41
angažovať veriacich za lepšiu ochranu spoločného majetku spoločnosti 1 1.41
asi by som o tom nevedela rozhodovať 1 1.41
bez cirkvi bude zle u nás 1 1.41
charitatívne po zdrav. stránke 1 1.41
dajte možnosť propagovať aj náboženstvo, nech si mládež vyberie, keď robíte propagandu strane, čo majú mladí robiť, keď počúvajú stále to isté 1 1.41
finančne pomáhať sociálne slabým 1 1.41
iné humanitárne činnosti 1 1.41
ja by som ich jednoducho rozpustil, či zrušil 1 1.41
len to čo patrí k náboženstvu 1 1.41
mala by robiť to čo má robiť a o tom by sa nemuselo rozhodovať. Keď sa to oficiálne povoľuje, tak by za to nemal nikto trpieť. Veď keby to nebolo zakázané, tak by sa nebolo treba obávať o dôsledky za to. Trpí tým veľa dobrých ľudí. Veľa lajdákov sa práve 1 1.41
mať svoje školy 1 1.41
mať vlastné náboženské organizácie 1 1.41
mať vysoké školy 1 1.41
mne je to jedno 1 1.41
myslím si, že v prvom rade sa má cirkev snažiť starať o duchovné potreby veriacich, pretože nie každý človek je dostatočne silný na to vysporiadať sa s vážnymi problémami v živote a potrebuje niekoho (niečo) silnejšie ako je on ako oporu. 1 1.41
naučiť sa ľudí poriadne modliť 1 1.41
nech rozhodnú všetci veriaci 1 1.41
nechcel sa vyjadriť 1 1.41
nemiešať sa do politiky 1 1.41
neuvedené 1 1.41
neviem 3 4.23
neviem posúdiť 2 2.82
neviem to posúdiť 1 1.41
nezaujíma ma to 1 1.41
nezaujímam sa 3 4.23
nezaujímam sa a neviem 1 1.41
nezaujímam sa o prácu cirkvi 1 1.41
nezaujímam sa o to 2 2.82
náb. literatúra 1 1.41
o tom by som nechcela rozhodovať 1 1.41
o tom viem málo, aby som mohol ja rozhodovať 1 1.41
organizovať púte 2 2.82
pomoc nevládnym, opusteným, sirotám ??? obnoviť (otvoriť) všetky kláštory 1 1.41
povolil by som všetko čo nie je proti záujmom celej spoločnosti 1 1.41
prečo by som mal o tom rozhodovať ja, nech si o tom rozhodne cirkev, alebo nech sa to zakáže 1 1.41
prečo nie - inak o demokracií ťažko môžeme hovoriť 1 1.41
problematika ekológie 1 1.41
publikovať v tlači 1 1.41
robiť poradne pre manželov a výchovu detí 1 1.41
samaritánska činnosť - starostlivosť o starých ľudí 1 1.41
slobodne vydávať náboženské časopisy 1 1.41
to nech si riešia oni 1 1.41
viesť veriacich k zjednoteniu sa a nie opačne 1 1.41
viesť ľudí k lepšej morálke aj pracovnej 1 1.41
vlastniť školy 1 1.41
vlastná tlač, knihy 1 1.41
vplývať na dobro ľudí a ich konania 1 1.41
vytvoriť vlastné cirkevné školy 1 1.41
vyučovať náboženstvo tomu kto chce, nikomu ho nevnucovať a v prípade, keď má byť náb. sloboda tak slúžiť omše prostredníctvom televízie a rozhlasu , to by mi nevadilo 1 1.41
vzájomne ??? napr. v športe, kultúre a pod. 1 1.41
výchovu futbalových rozhodcov 1 1.41
všetko podľa vedenia sv. Stolice 1 1.41
všetko čo nie je proti spoločnosti 1 1.41
zamerať sa na mravnú výchovu mládeže 1 1.41
zúčastniť sa na politickom dianí 1 1.41
zúčastňovať sa i na spoloč. a politickom dianí v našom štáte 1 1.41
zúčastňovať sa verejného života 1 1.41
žiadne obmedzovanie, nech si robia čo im káže náboženstvo, pokiaľ to nie je extrémne, násilné presvedčovanie neveriacich ľudí! 1 1.41

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 71
Min. / max. value: /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024