Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q23.7_new

Name: q23.7_new
Variable label: 23.7_new Činnosti, ktoré majú cirkvi a duchovní u nás vykonávať: iné (uveďte)

Literal question:

Predtavte si, že máte rozhodnúť o tom, ktoré z nasledujúcich činností majú cirkvi a duchovní u nás vykonávať. Pre ktorú by ste sa rozhodli? (Možnosť viacerých odpovedí) iné (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
vysluhovať omše a sviatosti 1 0 0
vyučovať náboženstvo 2 0 0
mať vlastné spevokoly 3 0 0
mať vlastné kultúrne, športové a iné krúžky 4 0 0
mať náboženské programy v rozhlase a televízii 5 0 0
angažovať sa v hnutí za svetový mier 6 0 0
ďalšie aktivity 10 18 0.95
cirkev má rozhodovať sama o svojich aktivitách 11 7 0.37
angažovať sa spoločensky 12 5 0.26
charitatívna činnosť 13 5 0.26
vlastné školy 14 4 0.21
iné 15 12 0.63
neviem 16 16 0.84
NA 99 2 0.11
Sysmiss 1830 96.37

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 69
Min. / max. value: 1830 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017