Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q24.2

Name: q24.2
Variable label: 24.2 Na čom v živote záleží: prejavovať iniciatívu v práci

Literal question:

Uveďte, prosím, na čom Vám v živote záleží, aký význam má pre Vás každá z nasledujúcich hodnôt činností a potrieb. Riaďte sa podľa stupnice, kde jednotlivé stupne znamenajú: 1 = je to pre mňa veľmi dôležité 2 = je to pre mňa dôležité 3 = neviem, ťažko posúdiť 4 = nie je to pre mňa veľmi dôležité 5 = nie je to pre mňa vôbec dôležité prejavovať iniciatívu v práci

LabelValue Frequency*%*
je to pre mňa veľmi dôležité 1 508 26.75
je to pre mňa dôležité 2 961 50.61
neviem, ťažko posúdiť 3 197 10.37
nie je to pre mňa veľmi dôležité 4 189 9.95
nie je to pre mňa vôbec dôležité 5 43 2.26
NA 99 1 0.05

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017