Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q25.21

Name: q25.21
Variable label: 25.21 Spokojnosť s realizáciou hodnôt, činností a potrieb: navštevovať bohoslužby

Literal question:

A teraz sa pokúste vyjadriť nakoľko sú tieto hodnoty, činnosti a potreby vo vašom živote realizované, ako ste s nimi spokojný/á. Riaďte sa podľa stupnice, kde jednotlivé stupne znamenajú: 1 = som s tým úplne spokojný/á 2 = som s tým spokojný/á 3 = neviem, ťažko posúdiť 4 = nie som s tým veľmi spokojný/á 5 = som s tým úplne nespokojný/á 6 = netýka sa ma navštevovať bohoslužby

LabelValue Frequency*%*
som s tým úplne spokojný/á 1 147 7.74
som s tým spokojný/á 2 589 31.02
neviem, ťažko posúdiť 3 123 6.48
nie som s tým veľmi spokojný/á 4 123 6.48
som s tým úplne nespokojný/á 5 61 3.21
netýka sa ma 6 854 44.97
NA 99 2 0.11

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024