Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q8.1_new

Name: q8.1_new
Variable label: Q8.1_new Krivda: pri výbere vzdelania

Literal question:

Stala sa Vám v našej spoločnosti krivda, ktorá mala (má) vážne dôsledky pre Váš život? Ak áno, kde? (Možnosť viacerých odpovedí) pri výbere vzdelania

LabelValue Frequency*%*
áno 1 228 12.01
NA 99 4 0.21
Sysmiss 1667 87.78

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 232
Min. / max. value: 1667 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017