Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q28

Name: q28
Variable label: 28. Považujete sa za člena, príslušníka niektorej z cirkví alebo náboženských spoločností?

Literal question:

Považujete sa za člena, príslušníka niektorej z cirkví alebo náboženských spoločností?

LabelValue Frequency*%*
rímskokatolíckej 1 1046 55.08
gréckokatolíckej 2 61 3.21
evanjelickej a.v. 3 156 8.21
pravoslávnej 4 19 1
reformovanej cirkvi (kalvínskej) 5 35 1.84
inej (vypíšte) 6 7 0.37
nie, nepovažujem sa za člena nijakej cirkvi alebo náboženske 7 575 30.28

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017