Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q28_ine

Name: q28_ine
Variable label: q28_ine: originálne textové odpovede

Literal question:

Považujete sa za člena, príslušníka niektorej z cirkví alebo náboženských spoločností? inej (vypíšte)

LabelValue Frequency*%*
adventisti 7. dňa 2 28.57
baptistická 1 14.29
nechce sa vyjadriť 1 14.29
som božie dieťa 1 14.29
českobratská 1 14.29
židovská 1 14.29

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 7
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024