Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q32

Name: q32
Variable label: 32. Aké je Vaše postavenie v zamestnaní?

Literal question:

Aké je Vaše postavenie v zamestnaní?

LabelValue Frequency*%*
radový pracovník bez podriadených 1 1277 67.25
nadriadený aspoň jednému pracovníkovi, vedúci útvaru, skupin 2 345 18.17
vedúci pracovník na vyššom stupni riadenia 3 40 2.11
ekonomicki aktívni dôchodcovia 45 32 1.69
netýka sa (ekonomicky neaktívny) 55 197 10.37
NA 99 8 0.42

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017