Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q35_ine

Name: q35_ine
Variable label: [empty]

Literal question:

V ktorých organizáciách vykonávate funkcie?

LabelValue Frequency*%*
CO 1 0.17
Csemadok 1 0.17
Jednota 1 0.17
Jednota SD 1 0.17
MNV člen pléna 1 0.17
MĽK 1 0.17
NF 1 0.17
Národné výbory 1 0.17
PSVB 1 0.17
Poľovnícky zväz 1 0.17
SAK 1 0.17
SPB 2 0.34
SZ Invalidov 1 0.17
SZ záhradkárov 1 0.17
SZI 1 0.17
SZN 1 0.17
SZOPK 1 0.17
SZPB 3 0.51
SZZ 1 0.17
TJ 7 1.18
TJ, Včelár, Rybársky zväz 1 0.17
Telovýchova 1 0.17
VTS 2 0.34
ZDR 1 0.17
ZDR - zväz družstevných roľníkov 1 0.17
ZO ZPO 1 0.17
ZPB 1 0.17
ZPO, SAK 1 0.17
ZPOZ 1 0.17
ZRPŠ - predseda 1 0.17
Zväz drobnochovateľov 3 0.51
Zväz invalidov 2 0.34
Zväz slovenských knihovníkov 2 0.34
Zväz záhradkárov 2 0.34
bytové družstvo 1 0.17
chovateľ 1 0.17
dom. Dôverník 1 0.17
drobno-chov 1 0.17
dôverník pre mládež 1 0.17
filatelia, numizmatika 1 0.17
len členom ROH, SZM, ZČSSP 1 0.17
neuvedené 2 0.34
nevykonávam 77 13.03
nie je vo funkcií 1 0.17
občiansky výbor 2 0.34
poslanec 3 0.51
poslanec MNV 1 0.17
poslanec MNV, ZRPŠ 1 0.17
poslanec MsNV 1 0.17
poslankyňa MNV 2 0.34
poľovníctvo, záhradkári 1 0.17
požiarna ochrana 1 0.17
predseda ZO V(U)čiel ??? 1 0.17
strana slobody 1 0.17
sudca z ľudu 1 0.17
telovýchova ČZTV 1 0.17
v správe kostola - starám sa o kostol a faru 1 0.17
včelár 2 0.34
včelárstvo 1 0.17
záhradkár 3 0.51
ČSTV 5 0.85
ČSVT 1 0.17
ČSVTS 12 2.03
ČSVTS ; ČSZTV 1 0.17
ČSZTV 10 1.69
ČZTV 1 0.17
žiadne 402 68.02

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 591
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024