Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q35rec_ine

Name: q35rec_ine
Variable label: 35rec_ine Funkcionár: iné

Literal question:

V ktorých organizáciách vykonávate funkcie?

LabelValue Frequency*%*
NV, MNV, ONV 3 12 0.63
Zväz protifašistických bojovníkov 5 6 0.32
JRD, ZDR 7 2 0.11
športové 14 26 1.37
dobrovoľní hasiči 15 3 0.16
záhradkárske 17 11 0.58
poľovnícke a chovateľské 18 7 0.37
Csemadok 22 1 0.05
sudca z ľudu 23 1 0.05
ČSVTS 25 16 0.84
Zväz invalidov 26 4 0.21
CO 27 1 0.05
bytové družstvo 28 1 0.05
Jednota SD 29 2 0.11
iné a nešpecifikované 31 7 0.37
NF 32 1 0.05
ZRPŠ 33 1 0.05
SAK 34 1 0.05
Zväz slovenských knihovníkov 35 2 0.11
SZOPK 36 1 0.05
PSVB 37 1 0.05
ZPOZ 38 1 0.05
žiadne/NA 999 795 41.86
Sysmiss 996 52.45

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 903
Min. / max. value: 996 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017