Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable Komentrprepisovaadotaznkov

Name: Komentrprepisovaadotaznkov
Variable label: Komentár prepisovača dotazníkov

Literal question:

Komentár prepisovača dotazníkov

LabelValue Frequency*%*
Nedopatrením sa dotazník dostal do rúk respondentky. Vzhľadom k tomu, že ide o malú obec (Fulianka), jeden rozhovor bol uskutočnený s respondentom inej obce , čím bolo nedodržané kritérium vekové i podľa pohlavia. Otázka 29 doplnené respondentom: nie z 1 0.15
Viera Polakkova: miesto: asi Holice 1 0.15
Viera Polakova: miesto: Furča je kopec v danej časti mesta 1 0.15
Viera Polakova: miesto: Krompachy 3 0.46
Viera Polakova: miesto: Nové mesto 2 0.3
Viera Polakova: miesto: Rača 2 0.3
Viera Polakova: miesto: Tornaľa 6 0.91
Viera Polakova: miesto: dnes Svätý Anton 9 1.37
Viera Polakova: miesto: dnes Veľký Meder 10 1.52
Viera Polakova: miesto: mestská časť Trebišova 4 0.61
Viera Polakova: miesto: Čabaj - Čápor 1 0.15
Viera Polakova: miesto: Štrba 2 0.3
anketár vypisál všetko v mužskom rode, respondentka je žena ; otázka č. 35 možnosť 5. len členom ROH, ZČSSP, uložené ako žiadne 1 0.15
báteria č. 24 toho času z pohľadu dôchodcu 1 0.15
chybný výtlačok dotazníka (opakujú sa otázky 14-17 s rovnakými údajmi od respondenta a chýbajú otázky a odpovede na 21-24.11, rozdielne odpovede na 25.1-25.10., ponechaná v dátach odpoveď, ktorá bola uvedená prvýkrát - týka sa 25.1, 25.6, 25.7., 25.9, 25. 1 0.15
existujú 2 obce s názvom Kamienka 8 1.21
existujú 2 obce s názvom Kamienka- zaradiť podľa veľkosti sídla 1 0.15
existujú 2 obce s názvom Podlužany 4 0.61
existujú 2 obce s názvom Podlužany - zaradiť podľa veľkosti sídla 1 0.15
existujú dve obce s názvom Nevidzany 8 1.21
existujú dve obce s názvom Nevidzany - zaradiť podľa počtu obyvateľov (do 2000) 1 0.15
neuvedené zamestnanie 8 1.21
neuvedené zamestnanie ; otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička 1 0.15
neuvedené zamestnanie ; otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, opravené v súbore na nie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
neuvedené zamestnanie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 2 0.3
neuvedené zamestnanie ; v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1. a 2., v súbore ponechaný 1 0.15
neuvedené zamestnanie ; v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1., 2. a 3., v súbore ponechaný 1 0.15
neuvedené zamestnanie ; v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., v súbore ponechaný 1 0.15
neuvedené zamestnanie ; v otázke č. 30 pridelený kód 5. kontrolórom, ponechané v súbore 1 0.15
neuvedené zamestnanie ;otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 1 dodatok k možnosti 4.: pri súčastnom uplatňovaní reforiem nie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia 1 0.15
otázka č. 10 možnosť 3. doplnené respondentom: farárovi, lebo komunisti ma sklamali 1 0.15
otázka č. 10 uvedená možnosť 5.: vyrovnám sa s problémom sám; otázka č. 16 možnosť 3.: som bezdetný 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, opravené v dátach na nie 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, opravené v dátach na nie ; existujú 2 obce s názvom Podlužany 4 0.61
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, opravené v súbore na nie 9 1.37
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, opravené v súbore na nie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, v súbore opravené na nie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, v súbore opravené na nie, v otázke č. 32 neuvedené nič, kontrolórom pridelený kód 1, zapísané aj v dátach 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, zapísané ako nie 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, opravené na nie do súboru 2 0.3
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, opravené v súbore na nie 6 0.91
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, opravené v súbore na nie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, v dátach opravené 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondentka je evanjelička, v dátach opravené na nie 1 0.15
otázka č. 15 možnosť 4. dopísané: ešte nie, zapísané ako nie 1 0.15
otázka č. 16 odpoveď: nemám deti, kód pridelený kontrolórom 3., ponechaný v dátach 1 0.15
otázka č. 16 variant 1. dopísané respondentom: moje deti chodili na nábož. ; v otázke č. 35 doplnené: ústredný dôverník ROH 1 0.15
otázka č. 17 pôvodne možnosť 5.: budem hľadať východisko z krízy, len ak ho nenájdem potom sa rozvediem, kóderom preznačené a aj uložené ako 1. ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 17 respondent uviedol neviem - som slobodný, ak by som bol ženatý, asi by som zvolil 1, kóder označil ako 4, do dát ako 1 1 0.15
otázka č. 19 celá nesprávne vyplnená respondentom a vyškrtnutá kontrolórom, v dátach nezaradené 1 0.15
otázka č. 19 možnosti 3. a 4. vyškrtnuté kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
otázka č. 19 možnosť 2.,3. preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 1 0.15
otázka č. 19 možnosť 3. preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 2 0.3
otázka č. 19 možnosť 3.,4. preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 1 0.15
otázka č. 21. možnosť 5.: rozhodne nie preznačená kontrolórom a uložená na 4. 1 0.15
otázka č. 21. možnosť 5.: veľmi málo preznačená na 3., uložené ako 3. ; v otázke č. 35 uvedené: som iba členom, zapísané ako žiadne 1 0.15
otázka č. 27 neodpovedal; neuvedený dátum rozhovoru 1 0.15
otázka č. 31 anketárom napísané a preškrtnuté dôchodkyňa, kontrolórom dopísané aj uložené ako dôchodkyňa 1 0.15
otázka č. 32 anketárom vyplnená možnosť 1., ktorú neskôr vyrezal, kóderom obnovené a uložené ako 1. 2 0.3
otázka č. 32 anketárom vyplnená možnosť 1., ktorú neskôr vyrezal, kóderom obnovené a uložené ako 1. ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v ktorej nič nebolo, v dátach ponechané 1 0.15
otázka č. 32 kontrolórom preškrtnutý kód 1., v súbore ponechaný 1 0.15
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., je v dátach 2 0.3
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., ponechané v dátach 4 0.61
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., ponechaný v dátach 1 0.15
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., ponechaný v súbore 7 1.06
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., ponechaný v súbore. ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., v súbore ponechaný 1 0.15
otázka č. 33 do 31.8. krmička, dojička doplnené respondentom 1 0.15
otázka č. 33 kontrolórom vyškrtnutá ako neodpovedal, respondentom bola pridelená a v dátach je uložená možnosť 1. 1 0.15
otázka č. 33 prekódovaná kontrolórom z 5. na 1. vzhladom na vek, pravdepodobne VŠ, ktorý brigáduje alebo absolvent, ktorý si pred vojnou nenašiel inú prácu, uložené ako 1. 1 0.15
otázka č. 34 kandidát KSČ?, opravené v súbore vzhľadom na vek ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5 preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 19 2.88
otázka č. 35 možnosť 5 preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach; viera polakova: v Q8 vymazaná odpoveď 4 (filter podľa q7) 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5 preškrtnutá, ponechaná v dátach 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5. len členom ROH, SZM, ZČSSP, uložené ako žiadne 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5. poslanec NV, pomocná stráž VB, uložené ako žiadne 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5. preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 4 0.61
otázka č. 35 možnosť 5. vyškrtnutá kóderom, v dátach ponechané 2 0.3
otázka č. 35 možnosť 5. vyškrtnutá kóderom, v dátach zaradené 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5. vyškrtnutá kóderom, v súbore zostala 2 0.3
otázka č. 35 možnosť 5.: radový člen ROH, uložené ako žiadne 1 0.15
otázka č. 35 možnosť 5.: radový člen SZM a ROH, uložené ako žiadne 2 0.3
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia 34 5.16
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia ; otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako áno, napriek tomu, že respondent je evanjelik, opravené v súbore na nie 4 0.61
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 198 30.05
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach ; v otázke č. 31 doplnené kontrolórom: dôchodca, ponechané v súbore 1 0.15
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach; viera polakova: v q8.3 bol kód 2, prepísala som na 3 1 0.15
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach; viera polakova: Q8ine:25070 - nahodila som do novej otazky ako 99 1 0.15
otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach; viera polakova: miesto: Štrba 1 0.15
otázka č. 35 nič nezakrúžkované, kóder priradil 5. možnosť 3 0.46
otázka č. 35 pri každej odpovedi uvedené: člen výboru 1 0.15
otázka č. 35 respondent doplnil do variantu 5. som člen ROH a SZM, v súbore ako žiadne 1 0.15
otázka č. 35 respondent doplnil do variantu 5. som člen ROH, v súbore ako žiadne 1 0.15
otázka č. 35 respondent doplnil do variantu 5. som člen SZM, v súbore ako žiadne; Viera Polakova: SZM z q35 ina odpoved som nahrala do kodu 2. 1 0.15
otázka č. 35 respondent uviedol: Šenkvice - trvalé ; Bratislava - prechodné byd., kontrolór vyškrtol Bratislavu, ponechané v súbore Šenkvice 1 0.15
otázka č. 35 uvedená možnosť 5.: člen ROH, uložené ako žiadne 1 0.15
otázka č. 9 preznačená kontrolórom na možnosť 1. pôvodne 4.: prirodzené zakončenie života, ale ďalej žijem v potomstve, uložené ako možnosť 1. 1 0.15
otázka č. 9 preznačená kontrolórom na možnosť 1. pôvodne 4.: ukončenie všetkého, uložené ako 1. 1 0.15
otázka č.1 možnosť 2. doplnené respondentom: pevne verím a dúfam otázka č. 9 uložené ako možnosť 2., pôvodne respondentom zapísané ako 4.:Prechod do iného priestoru 1 0.15
otázky č. 7 až 13 nevyplnené 2 0.3
otázky č. 7 až 13 nevyplnené ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia 1 0.15
otázky č. 9 až 13 nevyplnené 1 0.15
poznámka: má byť podľa kódera zapísaný ako 501 (nejasné prečo) 1 0.15
respondent odpovedal v otázke č. 21 do variantu 5. : dosiaľ nie, uložené ako 4.; v otázke 17 možnosť 5. rozhodne nechcem, aby moje deti žili bez otca ponechaná v súbore 1 0.15
v otázke 30. možnosti 5. doplnené respondentom: zomreli 1 0.15
v otázke 35 kontrolórom dopísaný variant 5., aj v dátach 1 0.15
v otázke ?. 19 pre?krtnutý kontrolórom variant 3. v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 1 dopísané: ale krátka doba na posúdenie, v otázke č. 35 preškrtnutá kontrolórom možnosť 2. ROH, v súbore ponechaná 1 0.15
v otázke č. 10 kontrolór opravil možnosť 5. na 1. aj uložené v súbore; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 11 dodatok: menšie zlo je veriť v Boha ako v komunizmus, ale osobne neverím v nič 1 0.15
v otázke č. 11 možnosť 1. dopísané: Boha, Otca, Syna ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 11 možnosť 6. napísané: absolútny materializmus preznačené na kód 4. kontrolórom, uložené ako 4. 1 0.15
v otázke č. 12 dopísané: Vianoce, Veľká noc, 3 králi 1 0.15
v otázke č. 12 dopísané: na Vianoce ; otázka č. 32 kontrolórom pridelený kód 1., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 12 dopísané: na významné sviatky ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 12 možnosť 4. doplnené: chcú to rodičia 1 0.15
v otázke č. 12 možnosť 4. doplnené: kvôli rodičom 1 0.15
v otázke č. 12 možnosť 4. doplnené: na veľé sviatky 1 0.15
v otázke č. 16 do variantu 3. dopisané asi áno uložené ako 1.; v otázke č. 28 v možnosti 6. poznámka: asi nie, uložené ako 7. 1 0.15
v otázke č. 16 možnosť 1. doplnené: ale len k pravému náboženstvu, ponechané ako 1.; otázka č. 35 možnosť 5. len členom ROH, ZČSSP, uložené ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 16 možnosť 1. dopísané: áno, podľa názoru partnerky ; v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechaný 1 0.15
v otázke č. 17 možnosť 5. opravená na 1., ponechaná 5. v súbore 1 0.15
v otázke č. 17 možnosť 5. opravená na 4. kóderom, ponechaná 5. v súbore; otázka č. 35 možnosť 5 preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 1 0.15
v otázke č. 17 možnosť 5. prepísaná na 4., lebo respondentka dopísala "Zatiaľ som neuvažoval, som slobodná", zapísané ako 4. 1 0.15
v otázke č. 17 možnosť 5. prepísaná na 4., ponechané v súbore ako 5. 1 0.15
v otázke č. 17 opravené kóderom a zapísané do dát z 5.: nakoľko som slobodná ešte neviem na 4. 1 0.15
v otázke č. 18 doplnené a preškrtnuté vo variante 5: Keby sme boli lepšie finančne zaistený, volil by som odpoveď 2, ale socializmus to asi nikdy neumožní!, uložená odpoveď 1. 1 0.15
v otázke č. 18 doplnené vo variante 4.: nerozmýšľal som, kóderom prepísané a v dátach uložené na 5. 1 0.15
v otázke č. 18 možnosť 2. doplnené: len kým deti odrastú 1 0.15
v otázke č. 18 možnosť 4. doplnená: uvidím, preznačená kontrolórom a uložená ako 5. 1 0.15
v otázke č. 19 kontrolórom preškrtnuté možnosti 1. a 2. v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 kontrolórom preškrtnutý variant 2. a 3., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 kóder vyčiarkov varianty 2. a 4. (zle vpísané do tabuľky,ale zaznačené respondentom, ponechané v dátach. 1 0.15
v otázke č. 19 kóderom preškrtnutý variant 2. a 3., v súbere sú ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 možnosť 1. dopísané: celá príroda to tak robí ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 1. kontrolórom, neuložené v súbore 1 0.15
v otázke č. 19 možnosť 3. prečiarknuta kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 možnosť 6. napísané: snáď dostupnejšia antikoncepcia/ochrana preznačené na 3. kontrolórom, uložené ako 3. 1 0.15
v otázke č. 19 možnosť 6. prepísaná na 3., ponechané v súbore ako 6. 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý kontrolórom variant 1. a 2., v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý kontrolórom variant 2., v súbore ponechaný 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1. a 2., v súbore ponechané 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1. a 3., v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1. a 3., v súbore ponechané ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1., 2. a 3., v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1., existujú 2 obce s názvom Kamienka 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1., ponechaný v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1., v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 1.,ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2. a 3., v súbore ponechaný 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2. a 3, v súbore ponechané. ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2. a 3., ponechaný v súbore 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2. a 3., v súbore ponechané 5 0.76
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2. kontrolórom, v súbore ponechaný 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., 3. a 4., v súbore ponechané 10 1.52
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., 3. a 4., v súbore ponechané ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., ponechaný v dátach 4 0.61
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., ponechaný v dátach ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnost 1., v súbore neuložené 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 2., v súbore ponechaný 3 0.46
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3. ; neuvedené zamestnanie ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3. a 4, v súbore ponechané. ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach; Viera Polakova: miesto: Štrba 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3. a 4, v súbore ponechané. ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3. kontrolórom, v súbore ponechané 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3. v súbore ponechaný, v otázke č. 21 preznačený variant 5. na 1. v súbore ponechaný 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., ponechaný v dátach 3 0.46
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., ponechaný v dátach ; otázka č. 32 kontrolórom preznačený kód z 1. na 2., ako 2. je aj v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., ponechaný v súbore 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., ponechaný v súbore; otázka č. 35 možnosť 5. preškrtnutá kontrolórom, ponechané v súbore 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., ponechaný v súbore; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v dátach ponechaný 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechané 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechané ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach 2 0.3
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechané ; otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ponechané v dátach; Viera Polakova: miesto: Štrba 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechané ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané; Viera Polakova: miesto: Štrba 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechané; Viera Polakova: miesto: Štrba 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechaný 7 1.06
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 3., v súbore ponechaný;Viera Polakova: miesto: Tornaľa 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant 4., v súbore ponechané; Viera Polakova: miesto: Štrba 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant kontrolórom 2., v súbore ponechané ; v otázke č. 35 doplnené: člen výboru ROH 1 0.15
v otázke č. 19 preškrtnutý variant odpovede 2, v dátach ponechaný. 1 0.15
v otázke č. 19 uvedená aj možnosť 3. škrtnutá kontrolórom, nezradená do dát 1 0.15
v otázke č. 19 vyškrtnutý variant 3. - odstánená odpoveď ako protirečivá s odpoveďou 5, v dátach uložené obe 5 0.76
v otázke č. 20 - 2. kóderom upravené do dátového súboru z 0 na 5 a 5. možnosť z 0 na 2 1 0.15
v otázke č. 20 opravené kontrolórom vzájomná láska z 5. na 3. , ponechané takto aj v dátach 1 0.15
v otázke č. 20 posledné 2 možnosti boli dopísané kóderom, 4 možnosti bola namiesto 0 pripísaná v súbore 2, piatej 5 1 0.15
v otázke č. 20 vyplnená 1. a 2. kolónka kóderom, takto zapísané v súbore 1 0.15
v otázke č. 21 dopísané: iba tajne ; v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 21 dopísané: málo, lebo sa obávajú následkov ;v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané 1 0.15
v otázke č. 22 možnosť 2. dopísané: v záujme spoločnosti má dohliadať 1 0.15
v otázke č. 25 možnosť 9. doplnené: invalid, teda informácia, že to hovorí invalid... 1 0.15
v otázke č. 28 možnosť 7. doplnené: aspoň nie úplne, ponechané v dátach 1 0.15
v otázke č. 28 vyškrtnutá možnosť 6. s textom: nepovažujem sa, ale mrzí ma to a prepísaná na možnosť 7., uložená ako 7. ; otázka č. 35 možnosť 5. preškrtnutá kontrolórom, ponechaná v dátach 1 0.15
v otázke č. 29 možnosť 1. doplnené: slobodná mamička 1 0.15
v otázke č. 31 uvedené aj v súbore: robotníčka SPTŠ 1 0.15
v otázke č. 32 možnosť 1. prepísaná kóderom na 0, v dátach zostala 1, ide o chybu, dôchodca nemal zapisovať zamestnanie.;otázka č. 35 nevyplnené, kontrolór priradil možnosť 5., ktorá bola následne vyčiarknutá kóderom, uložené ako žiadna funkcia 1 0.15
v otázke č. 32 neuvedené nič, kóder dopísal a v dátach je 1 1 0.15
v otázke č. 35 do možnosťi 5 uviedol: som len členka ROH, SZŽ, ČSČK 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené k preškrtnutým možnostiam 2. a 3.: len členom, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené k preškrtnutým možnostiam 2.: len členom, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené respondentom v možnosti 5. : vykonávala som, uložené ako žiadna funkcia 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené respondentom: člen výboru ZO KSČ, predseda ZO ROH, uložené ako funkcie 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: tajomník ZO SZM, uložené ako funkcia 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: tajomníčka SZŽ 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: úsek. dôv ČSČK a SZŽ 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: úsek. dôv. ROH a člen výboru ČSČK 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: člen výboru ROH 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: člen výboru ROH a SZŽ 1 0.15
v otázke č. 35 doplnené: člen výboru ČSČK 1 0.15
v otázke č. 35 dopísané: t.č. už nevykonávam žiadne funkcie 1 0.15
v otázke č. 35 dopísané: člen ROH, uložené ako žiadne; Viera Poláková: miesto: Rača 1 0.15
v otázke č. 35 kontrolórom vyškrtnutá možnosť 2. neopodstatnene, uložené v súbore možnosť 2. 1 0.15
v otázke č. 35 možnosť 2.: doplnené respondentom: ROH - ale sa ma nepýtali 1 0.15
v otázke č. 35 možnosť 2.: doplnené: pokladníčka respondentom , uložené ako funkcia 1 0.15
v otázke č. 35 možnosť 5. vyčiarknutá kóderom, v dátach ponechané 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 3. kontrolórom, doplnené som len člen, uložené ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. doplnené: už nevykonávam, uložené ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom ; rovnaké odpovede ako dotazník č. 1464 ; na obale dotazníka preškrtnuté: chyba! prepísaný !!! 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, ponechaná v dátach 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, uložené aj v dátach 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v ktorej nie je nič uvedené, v súbore ponechané 2 0.3
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v ktorej nič nebolo, v dátach ponechané 2 0.3
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané 25 3.79
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, v súbore ponechané; Viera Poláková: q35 iná odpoveď SZZ nahodené do kódu 3 2 0.3
v otázke č. 35 preškrtnutá možnosť 5. kontrolórom, zapísaná v dátach 1 0.15
v otázke č. 35 preškrtnuté možnosti 1. a 5. kontrolórom, ponechaná iba 5. možnosť 1 0.15
v otázke č. 35 pridelená možnosť 5. kontrolórom, kóderom vyškrtnuté, v súbore ponechané; Viera Polakova: q35 ina odpoved: SZZ nahodena do kodu 3 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené organizácie v ktorých už nepracuje: ROH, SZŽ, v súbore uvedené ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené: funkcie už nevykonávam, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené: som iba člen ROH, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené: som iba členka ROH, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené: som iba členom ROH, zapísané ako žiadne 1 0.15
v otázke č. 35 uvedené: som iba členom, zapísané ako žiadne 5 0.76
v otázke č. 35 uvedené: som iba členom, zapísané ako žiadne ; otázka č. 28 možnosť 6. : už sa nepovažujem dlho prepísaná kontrolórom a uložená na 7. 1 0.15
v otázke č. 35: predseda dielenského kolektívu ROH a pri variante 3 člen revíznej komisie (nie je jasné ktorej organizácie) 1 0.15
v otázke č. 4 zakrúžkovaná možnosť 6 s doplnkom: Záleží na lokalite mesta, obce ; upravené v súbore na 5, v otázke č. 20 posledná možnosť upravená kóderom zo 4 na 2 1 0.15
v otázke č. 5 možnosť 5. doplnené respondentom: Aj keď všetky krajiny aj veriaci sa budú snažiť, ešte to nemusí byť všetko. Treba vzájomnú tolerantnosť a spoločné porozumenie. Je to jednoduché a predsa tak zložité. ; otázka č. 15 možnosť 2. vyplnená ako á 1 0.15
v otázke č. 7 je zakrúžkovaný variant 2, napriek tomu je vyplnená otázka č.8 vyškrtnutá kontrolórom, ponechané v súbore 1 0.15
v otázke č. 9 možnosť 4.: ukončenie života jedného človeka, čo sa však pokračuje v jeho deťoch, v jeho práci prepísaná. Uložená ako 4. 1 0.15
v otázke č.1 napísané: s týmto vedením sa nič nepodarí, uložené ako možnosť 4. 1 0.15
v otázke č.10 možnosť 5. preškrtnutá, pôvodne napísané: vyspovedám sa a budem sa snažiť uviesť veci do poriadku, na správnu cestu, uložené ako možnosti 1. a 3. 1 0.15
v otázke č.16 doplnené: bezdetný, uložené ako 2., malo by byť skôr neodpovedal... 1 0.15
v otázke č.16 napísané: kvôli zamestnaniu nemôžem, uložené ako možnosť 2. 1 0.15
v otázke č.20 doplnené: ostatné nie je dôležité vôbec 1 0.15
v otázke č.23 možnosť 7. zakrúžkovaná, nič neuvedené, do súboru zapísané ako zakrúžkované 1 0.15
v otázke č.4 možnosť 2. dopísané: čiastočne áno 1 0.15
viera polakova: Mašovce opravené na Mošovce 1 0.15
viera poláková: miesto: Moravský Svätý Ján 1 0.15

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 659
Min. / max. value: /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024