Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q1

Name: q1
Variable label: Q1. Proces prestavby našej spoločnosti má viesť k jej ďalšiemu rozvoju a k zlepšeniu života ľudí. Myslíte si, že sa podarí tieto ciele dosiahnuť?

Literal question:

Proces prestavby našej spoločnosti má viesť k jej ďalšiemu rozvoju a k zlepšeniu života ľudí. Myslíte si, že sa podarí tieto ciele dosiahnuť?

LabelValue Frequency*%*
úplne 1 101 5.32
z väčšej časti 2 573 30.17
z menšej časti 3 540 28.44
nie 4 285 15.01
neviem posúdiť 5 315 16.59
nezaujímam sa 6 85 4.48

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017