Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q8.0.1rec_new

Name: q8.0.1rec_new
Variable label: Q8.0.1rec_new Krivda

Literal question:

Stala sa Vám v našej spoločnosti krivda, ktorá mala (má) vážne dôsledky pre Váš život? Ak áno, kde? (Možnosť viacerých odpovedí)

LabelValue Frequency*%*
pri výbere vzdelania 1 227 11.95
pri umiestnení v zamestnaní 2 172 9.06
nedostatočným odmeňovaním za prácu 3 179 9.43
v medziľudských vzťahoch v pracovnom kolektíve 4 68 3.58
pre osobné svetonázorové presvedčenie 5 41 2.16
Osobné 10 3 0.16
Dôsledky roku 1968 11 4 0.21
Cestovanie 12 1 0.05
Krivdy na blízkych 13 3 0.16
Slabé sociálne a zdravotné zabezpečenie 14 10 0.53
Medziľudské vzťahy všeobecne 15 0 0
Problém fungovania systému 16 8 0.42
Dehumanizácia 17 0 0
Obmedzovanie slobody 18 1 0.05
Kolektivizácia 19 4 0.21
NA 99 8 0.42
Sysmiss 1170 61.61

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 729
Min. / max. value: 1170 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017