Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q2

Name: q2
Variable label: Q2. Preferované chápanie demokracie:

Literal question:

V súvislosti s chápaním demokracie sa vyskytujú dva základné názory: 1. I de o absolútne neobmedzené právo verejne prejavovať akékoľvek názory; a 2. Právo verejne prejavovať názory je aj v demokratickom spoločenskom zriadení zákonne ohraničené. Ku ktorému z týchto názorov sa prikláňate?

LabelValue Frequency*%*
Ide o absolútne neobmedzené právo verejne prejavovať akékoľv 1 650 34.23
Právo verejne prejavovať názory je aj v demokratickom spoloč 2 975 51.34
iný názor 3 19 1
neviem posúdiť 4 179 9.43
nezaujímam sa 5 76 4

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024