Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q8_ine

Name: q8_ine
Variable label: q8_ine: originálne textové odpovede

Literal question:

Stala sa Vám v našej spoločnosti krivda, ktorá mala (má) vážne dôsledky pre Váš život? Ak áno, kde? (Možnosť viacerých odpovedí) iné (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
25070 1 1.47
dôsledku 1968 roku 1 1.47
keď som chcela vycestovať do USA na návštevu príbuzných musela som si najprv podať výpoveď 1 1.47
krivda na rodičoch, manželových deťoch 1 1.47
lekárska starostlivosť 1 1.47
medziľudské vzťahy v spoločenskej organizácií 1 1.47
mám nízky dôchodok 1 1.47
nedostal som sa na školu, ktorú som si vybral 1 1.47
nedostatočné riadenie zhora 1 1.47
neodpovedal 2 2.94
nepridelenie bytu 1 1.47
neprijatie na VŠ 1 1.47
neprijatie na VŠ na prvé pohovory 1 1.47
nesprávne chovanie lekárov v NSP - pre lajdáctvo a ľahostajnosť ku pacientom. Pozor na úplatky! 1 1.47
nesprávne rozhodovanie u predstaviteľov najvyšších orgánov - stran. aj hosp. 1 1.47
neuvádzam 1 1.47
nezobrali mi dieťa do školy 1 1.47
nezáujem o človek 1 1.47
nízke dôchodkové zabezpečenie 1 1.47
obmedzovanie osobnej slobody 1 1.47
občiansky postoj roku 1968 1 1.47
odobrali nám pozemok, hoci sme ho lepšie obrobili ako v JRD 1 1.47
oklamali ma sľubmi 1 1.47
omyl zo 68. roku, vylúčili ma zo strany 1 1.47
podpísal som rezlúciu MVIKSS - 1968 škrtli ma zo strany 1 1.47
postoj môjho vedúceho 1 1.47
pracovník sa nemôže dozvedieť pravdu 1 1.47
pre svedomitú prácu 1 1.47
pre tech. - ek. názor som bol šikanovaný 1 1.47
pre činnosť môjho otca v 68 r. som sa nedostal na výšku 1 1.47
pri kolektivizácií do JRD 1 1.47
pri kritizovaní vedúceho pracovníka 1 1.47
pri kádrovani po roku 1968 1 1.47
pri liečení choroby 1 1.47
pri odchodu do dôchodku 1 1.47
pri potrebe odborných lekárskych operáciách 1 1.47
pri poukázaní na nedostatky na pracovisku, vedúci mi to dali pocítiť 1 1.47
pri prideľovaní bytu 1 1.47
pri pôrode mi zomrelo dieťa 1 1.47
pri súdnom procese 1 1.47
pri výbere vzdelania detí 1 1.47
pri výkone povolania 1 1.47
pri zdruštevňovaní, keď nám zobrali do JRD polia a 2 kravy 1 1.47
pri zlom posúdení skutkového stavu trestného činu 1 1.47
pri štúdiu SVŠT 1 1.47
prideľovanie bytu 1 1.47
r. 1968 1 1.47
rodinné 1 1.47
s bytom, musela som sa vysťahovať 1 1.47
spolupráca s nadriadeným orgánom (MNV) žiadna, pre závisť, osobné znevažovanie od predsedu MNV 1 1.47
starostlivosť o zdravie 1 1.47
stranícka záležitosť 1 1.47
svokor sa zriekol svojich dvoch synov a po jeho smrti jeho dom prepadol štátu! Môj muž a jeho brat nesmeli dediť 1 1.47
v bytovej otázke 1 1.47
v hodnotení práce 1 1.47
v manželstve 1 1.47
v osobnom živote 1 1.47
v podstate nevinné postihnutie člena rodiny v zamestnaní 1 1.47
v r. 1950, keď mi štát vyvlastnil drahé stroje, ktoré som práve vtedy splatil 1 1.47
v rodinnom živote 1 1.47
v sociálnej oblasti 1 1.47
v zdravotníckej oblasti 1 1.47
vo vzťahu k nadriadeným 1 1.47
výživné na deti 1 1.47
všeobecné zákony - právo človeka - justícia 1 1.47
za politické názory a presvedčenie 1 1.47
závodný lekár ma neuznal PN a musel som byť potom operovaný 1 1.47

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 68
Min. / max. value: /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017