Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q8rec_ine

Name: q8rec_ine
Variable label: Q8rec_ine Krivda: iné (uveďte)

Literal question:

Stala sa Vám v našej spoločnosti krivda, ktorá mala (má) vážne dôsledky pre Váš život? Ak áno, kde? (Možnosť viacerých odpovedí) iné (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
pri výbere vzdelania 1 0 0
pri umiestnení v zamestnaní 2 0 0
nedostatočným odmeňovaním za prácu 3 0 0
v medziľudských vzťahoch v pracovnom kolektíve 4 0 0
pre osobné svetonázorové presvedčenie 5 0 0
Osobné 10 4 0.21
Dôsledky roku 1968 11 6 0.32
Cestovanie 12 1 0.05
Krivdy na blízkych 13 4 0.21
Slabé sociálne a zdravotné zabezpečenie 14 15 0.79
Medziľudské vzťahy všeobecne 15 1 0.05
Problém fungovania systému 16 10 0.53
Dehumanizácia 17 1 0.05
Obmedzovanie slobody 18 1 0.05
Kolektivizácia 19 4 0.21
NA 99 10 0.53
Sysmiss 1842 97

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 57
Min. / max. value: 1842 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024