Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q9

Name: q9
Variable label: Q9. Čo znamená, podľa Vášho názoru, pre človeka smrť?

Literal question:

Čo znamená, podľa Vášho názoru, pre človeka smrť?

LabelValue Frequency*%*
prirodzené a definitívne zakončenie jeho života bez ďalšieho 1 1015 53.45
prechod do inej formy života, existencie (prevtelenie do ine 2 73 3.84
prechod do posmrtného života ako učí 3 544 28.65
iné (uveďte) 4 20 1.05
neviem 5 157 8.27
nezaujímam sa 6 76 4
NA 99 14 0.74

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024