Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q2_iny

Name: q2_iny
Variable label: q2_iny: originálne textové odpovede

Literal question:

V súvislosti s chápaním demokracie sa vyskytujú dva základné názory: 1. I de o absolútne neobmedzené právo verejne prejavovať akékoľvek názory; a 2. Právo verejne prejavovať názory je aj v demokratickom spoločenskom zriadení zákonne ohraničené. Ku ktorému z týchto názorov sa prikláňate? iný názor (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
aby dobrá vyslovená myšlienka nebola považovaná za príslušnosť k nelegálnej skupine 1 6.25
ani jeden neni pravdivý 1 6.25
ani k jednému 2 12.5
asi niečo medzi 1 6.25
demokracia je forma moci a to sa musí rešpektovať 1 6.25
demokracia u nás nebola ani nebude 1 6.25
musí byť sloboda 1 6.25
nezaujímam sa o politiku, je to len klam a podvod 1 6.25
niečo medzi prvým a druhým 1 6.25
ohraničené, ale nie tak veľmi ako u nás 1 6.25
po odbúraní byrokracie je to len možné 1 6.25
podstatne viac ako u nás 1 6.25
potom to nie je demokracia 1 6.25
právo verejne prejavovať názory zákonne neni ohraničené, ale nezákonne je ohraničené 1 6.25
sú dôsledky pri prejave kritiky 1 6.25

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 16
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024