Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q17

Name: q17
Variable label: Q17. Predstavte si, že Vaše manželstvo a rodina sa dostali do ťažkej krízy. Radia Vám rozviesť sa. Čo urobíte?

Literal question:

Predstavte si, že Vaše manželstvo a rodina sa dostali do ťažkej krízy. Radia Vám rozviesť sa. Čo urobíte?

LabelValue Frequency*%*
ak nebude inej možnosti, rozvediem sa 1 778 40.97
pre rozvod sa nerozhodnem z náboženských dôvodov 2 283 14.9
pre rozvod sa nerozhodnem z iných dôvodov 3 393 20.7
neviem 4 302 15.9
iná odpoveď (uveďte) 5 143 7.53

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017