Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q18

Name: q18
Variable label: Q18. Aký je Váš názor na úlohu muža a ženy v rodine?

Literal question:

Aký je Váš názor na úlohu muža a ženy v rodine?

LabelValue Frequency*%*
obaja manželia majú byť zamestnaní a súčasne sa majú starať 1 883 46.5
muž by mal materiálne zabezpečovať rodinu a žena by sa mala 2 884 46.55
obaja manželia majú byť zamestnaní a žena sa má popritom sta 3 67 3.53
iná odpoveď (uveďte) 4 42 2.21
neviem 5 23 1.21

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024