Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q18_new

Name: q18_new
Variable label: Q18_new Aký je Váš názor na úlohu muža a ženy v rodine?

Literal question:

Aký je Váš názor na úlohu muža a ženy v rodine?

LabelValue Frequency*%*
obaja manželia majú byť zamestnaní a súčasne sa majú starať 1 884 46.55
muž by mal materiálne zabezpečovať rodinu a žena by sa mala 2 891 46.92
obaja manželia majú byť zamestnaní a žena sa má popritom sta 3 67 3.53
iná odpoveď (uveďte) 4 9 0.47
neviem 5 23 1.21
muž živiteľ len dokiaľ sa žena stará o malé deti, potom rovn 6 14 0.74
ženy majú robiť len na čiastočný úväzok, sebarealizácia popr 7 10 0.53
NA 99 1 0.05

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024