Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q18_ine

Name: q18_ine
Variable label: q18_ine: originálne textové odpovede

Literal question:

Aký je Váš názor na úlohu muža a ženy v rodine? iná odpoveď (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
1 - realita, 2 - ideál 1 2.27
2 - do 3 rokov 1 2.27
2. možnosť + žena pracovať pre svoje potešenie 1 2.27
do 3 rokov veku dieťaťa 2 potom 1 1 2.27
do 5 rokov s deťmi žena 1 2.27
do školského veku, aby žena bola v domácnosti a venovala sa výchove 1 2.27
ešte som o tom neuvažoval 1 2.27
jeden plat nestačí, musia robiť obaja 1 2.27
kombinácia 1 + 2 1 2.27
len ženy, ktoré nemajú muža, alebo už majú dospelé deti by mali pracovať, zarábať má muž - kóder zaradil ako variant 2. 1 2.27
manželka robiť len 6 hod. 1 2.27
možnosť 2. ale o celkovú výchovu sa majú starať obaja 1 2.27
musia obidvaja robiť, pretože z jedného platu sa nedá žiť 1 2.27
muž - zabezpečuje rodinu;žena - deti + rodina - venovať sa sebe, záľubám, prípadne do práce, keď deti odrastú 1 2.27
muž by mal byť schopný zabezpečiť rodinu, pričom to nevylučuje možnosť sebarealizácie ženy v zamestnaní, prípadne aj v skrátenej pracovnej dobe, aby sa mohla dostatočne postarať o deti. Starostlivosť muža o domácnosť spolu so ženou pritom považujem za sam 1 2.27
muž by mal materiálne zabezpečiť rodinu a obaja sa starať o výchovu a domácnosť 1 2.27
muž by mal materiálne zabezpečiť rodinu a spoločne s manželkou sa majú starať o deti, o domácnosť viac manželka 1 2.27
muž by mal materiálne zabezpečovať rodinu, ale na výchove detí by sa mali podielať spoločne 1 2.27
muž by mal stačiť materiálne zabezpečiť rodinu, ale o výchovu detí by sa mal starať tiež 1 2.27
muž by mal zarobiť toľko, aby žena nemusela robiť, záleží len na nej, či ona ešte bude chcieť pracovať alebo nie, v našej spoločnosti je však žena prinútená (finančne) pracovať 1 2.27
muž má materiálne zabezpečovať rodinu, žena má menej pracovať a popritom sa starať o deti a domácnosť 1 2.27
muž o výchovu detí a žena sa má starať o domácnosť 1 2.27
muž zabezpečiť finančne a spolu sa starať o deti 1 2.27
myslím, že ženy sú veľmi preťažené a deti nevychované, ženy je potrebné rozhodne nejako odbremeniť 1 2.27
málo miesta pre odpoveď 1 2.27
obidvaja zamestnaní, al matka len po 6. rokoch veku dieťaťa 1 2.27
platí bod 1 a majú byť zabezpečené kvalitné služby, cenovo prístupné 1 2.27
pracovať by mal len muž, ale o výchovu by sa mali starať spoločne 1 2.27
pri malých deťoch 2 a potom 1 1 2.27
pri malých deťoch žena nemá pracovať 1 2.27
starať sa o deti do 15 r. 1 2.27
starostlivosť matky o deti - do 15 rokov doma 1 2.27
starám sa sama 1 2.27
u nás je nemožné, aby som ostala doma z finančného hľadiska 1 2.27
u školopovinných detí má byť žena doma, potom bod 1. 1 2.27
veď je emancipácia 1 2.27
človek pracuje preto, lebo musí 1 2.27
žena - 5 hod. pracovný čas 1 2.27
žena by mala pracovať najviac 4 hodiny denne 1 2.27
žena by mala robiť len od určitého veku dieťaťa 1 2.27
žena by sa mala starať o dieťa do 3 rokov, potom pracovať 1 2.27
žena na polovičný úväzok 1 2.27
žena pracovať len 4 hod. 1 2.27
žena zamestananá v skrátenom prac. čase 1 2.27

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 44
Min. / max. value: /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024