Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q5

Name: q5
Variable label: Q5. Niektorí ľudia tvrdia tieto dva názory. Ktorému z týchto názorov prikladáte väčší význam?

Literal question:

Niektorí ľudia tvrdia, že zachovanie svetového mieru závisí predovšetkým od spoločného úsilia všetkých krajín sveta. Iní zase tvrdia, že svetový mier môže udržať predovšetkým viera v boha a modlitby. Ktorému z týchto názorov prikladáte väčší význam?

LabelValue Frequency*%*
zachovanie svetového mieru závisí predovšetkým od spoločného 1 1133 59.66
svetový mier môže udržať predovšetkým viera v boha a modlitb 2 133 7
obidva sú rovnako dôležité 3 539 28.38
neviem posúdiť 4 73 3.84
nezaujímam sa 5 21 1.11

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017