Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q19rec_ine

Name: q19rec_ine
Variable label: Q19rec_ine Tolerovanie plánovaného rodičovstva: iná odpoveď

Literal question:

V modernom svete sa propaguje úsilie o plánované rodičovstvo. Ak ho uznávate, aké prostriedky v súvislosti s jeho zabezpečovaním pripúšťate? (Možno uviesť viac odpovedí) iná odpoveď (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
Je to moja osobná vec 11 6 0.32
Odmieta manželstvo len kvôli plodeniu detí 12 1 0.05
Je to vec dohody 13 2 0.11
Sterilizácia 14 2 0.11
Iné 15 4 0.21
Neviem 16 35 1.84
NA 99 19 1
Sysmiss 1830 96.37

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 69
Min. / max. value: 1830 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017