Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q20.1

Name: q20.1
Variable label: 20.1 Pre manželské spolužitie je dôležité: vzájomná láska (od 1=najdôležitejšie do 5=najmenej dôležité):

Literal question:

Pre manželské spolužitie je, podľa Vášho názoru, dôležité: (Určite poradie podľa dôležitosti od 1 - najdôležitejšie do 5 - najmenej dôležité) vzájomná láska

LabelValue Frequency*%*
1 - najdôležitejšie 1 1378 72.56
2 2 66 3.48
3 3 56 2.95
4 4 54 2.84
5 - najmenej dôležité 5 286 15.06
NA 99 59 3.11

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017