Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q20.2

Name: q20.2
Variable label: 20.2 Pre manželské spolužitie je dôležité: spoločné materiálne záujmy (od 1=najdôležitejšie do 5=najmenej dôležité):

Literal question:

Pre manželské spolužitie je, podľa Vášho názoru, dôležité: (Určite poradie podľa dôležitosti od 1 - najdôležitejšie do 5 - najmenej dôležité) spoločné materiálne záujmy

LabelValue Frequency*%*
1 - najdôležitejšie 1 312 16.43
2 2 326 17.17
3 3 296 15.59
4 4 180 9.48
5 - najmenej dôležité 5 725 38.18
NA 99 60 3.16

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024