Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q21

Name: q21
Variable label: Q21. Myslíte si, že veriaci v našej spoločnosti môžu plne uspokojovať svoje náboženské potreby?

Literal question:

Myslíte si, že veriaci v našej spoločnosti môžu plne uspokojovať svoje náboženské potreby?

LabelValue Frequency*%*
áno, všetky 1 321 16.9
áno, väčšinou 2 806 42.44
málo 3 308 16.22
nie 4 251 13.22
iná odpoveď (uveďte) 5 29 1.53
neviem posúdiť 6 184 9.69

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024