Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q21_ine

Name: q21_ine
Variable label: q21_ine: originálne textové odpovede

Literal question:

Myslíte si, že veriaci v našej spoločnosti môžu plne uspokojovať svoje náboženské potreby? iná odpoveď (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
ako ktorí! 1 3.57
ale ja som nikdy nemala problémy 1 3.57
celkom nie 1 3.57
kto chce, môže 1 3.57
môže, ale má obmedzenie 1 3.57
môžu, ale nechodia zo strachu z následkov 1 3.57
nechcem odpovedať 1 3.57
nezaujímam sa o tento problém 1 3.57
nezaujímam sa o to 2 7.14
nie všetci 1 3.57
nie úplne 1 3.57
nie, len tajne, ináč by leteli z práce 1 3.57
niektorí sú za to prenasledovaní napr. učitelia 1 3.57
s obavami 1 3.57
s určitosťou 1 3.57
teoreticky áno 1 3.57
teraz áno, ale nebolo to tak 1 3.57
treba viac povoliť cirkev, ľudia budú lepší 1 3.57
veriaci sú utlá?aní, napr. pracujúci humánne??? 1 3.57
veriaci, ktorým to nevadí v zamestnaní - áno, ostatní nie 1 3.57
všetci nemôžu 1 3.57
záleží od toho, či sa k svojmu svetonázoru môže verejne hlásiť/väzba na funkciu 1 3.57
závisí od toho o aké potreby ide 1 3.57
áno s rizikom 1 3.57
áno, ale musí niesť aj dôsledky 1 3.57
áno, ale na pracovisku sa im to stále vyčítajú 1 3.57
áno, ale s rizikom 1 3.57

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 28
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017