Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q22

Name: q22
Variable label: Q22. Ako by mal byť, podľa Vášho názoru, upravený u nás vzťah štátu k cirkvám a náboženským organizáciám?

Literal question:

Ako by mal byť, podľa Vášho názoru, upravený u nás vzťah štátu k cirkvám a náboženským organizáciám?

LabelValue Frequency*%*
štát má dohliadať na všetky činnosti cirkví a náboženských o 1 423 22.27
štát má dohliadať na niektoré činnosti cirkví a náboženských 2 684 36.02
štát nemá dohliadať na žiadne činnosti cirkví a náboženských 3 451 23.75
iná odpoveď (uveďte) 4 20 1.05
neviem posúdiť 5 230 12.11
nezaujímam sa 6 89 4.69
NA 99 2 0.11

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017