Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q22_ine

Name: q22_ine
Variable label: q22_ine: originálne textové odpovede

Literal question:

Ako by mal byť, podľa Vášho názoru, upravený u nás vzťah štátu k cirkvám a náboženským organizáciám? iná odpoveď (uveďte)

LabelValue Frequency*%*
a prečo by to nemohlo byť opačne 1 5.88
aby bolo viac voľnejšie v otázke viery 1 5.88
akcie by mali hlásiť št. orgánu 1 5.88
cirkev by mali zrušiť 1 5.88
má dozerať len na to, aby činnosť nebola protištátna 1 5.88
má spolupracovať 1 5.88
odluka cirkvi od štátu 1 5.88
odluka cirkví od štátu a zaviesť cirkevnú daň 1 5.88
úplná spolupráca cirkvi a štátu 1 5.88
štát a cirkev by sa mali podporovať 1 5.88
štát by mal podporovať cirkev a nie jej robiť prekážky 1 5.88
štát by nemal ovplyvňovať myslenie ľudí cestou kňazov 1 5.88
štát je jedna vec, cirkev druhá a mali by sa vzájomne dopĺňať a spolupracovať 1 5.88
štát má byť nad cirkvou - nielen dohliadať ale aj riadiť 1 5.88
štát má dohliadať na to, či sa prostriedky na opravu kostolov správne využívajú 1 5.88
štát si aj tak urobí po svojom 1 5.88
žiadna cirkev nebrojí proti štátu. Hovorí - modli sa a pracuj 1 5.88

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 17
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024