Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Svetonázor na Slovensku 1989
study description | list of variables | data access

Details for variable q6.2

Name: q6.2
Variable label: Q6.2. Názory na prácu: Práca je dôsledok prvotného hriechu

Literal question:

Uvediem niekoľko názorov o práci. Porovnajte ich so svojou skúsenosťou a povedzte, nakoľko s každým názorom súhlasíte. Práca je dôsledok prvotného hriechu

LabelValue Frequency*%*
súhlasím 1 92 4.84
neviem 2 469 24.7
nesúhlasím 3 1335 70.3
NA 99 3 0.16

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1899
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024