Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ12_F

Name: NQ12_F
Variable label: Do akej miery je pri Vašom rozhodovaní sa o očkovaní proti COVID-19 dôležitý názor: - Veľkých etablovaných firiem

Literal question:

Do akej miery je pri Vašom rozhodovaní sa o oekovaní proti COVID-19 dôležitý názor: 6. Veľkých etablovaných firiem

LabelValue Frequency*%*
1= úplne dôležitý 1 28 2.8
2 2 93 9.3
3 3 209 20.9
4 4 134 13.4
5= vôbec nie dôležitý 5 466 46.6
neviem posúdiť 6 70 7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017