Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q15_B

Name: Q15_B
Variable label: Ako veľmi dôverujete v súvislosti s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 nasledovným inštitúciám a zdrojom informácií? - Slovenským vedcom

Literal question:

Ako veľmi dôverujete v súvislosti s informáciami o oekovaní proti ochoreniu Covid-19 nasledovným inštitúciám a zdrojom informácií? 2. Slovenským vedcom

LabelValue Frequency*%*
1=veľmi dôverujem 1 205 20.5
2 2 275 27.5
3 3 297 29.7
4 4 95 9.5
5=vôbec nedôverujem 5 128 12.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017