Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_A

Name: Q16_A
Variable label: Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. - Neprežíval/a som žiadne pozitívne pocity

Literal question:

Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. Neprežíval/a som žiadne pozitívne pocity

LabelValue Frequency*%*
0 - Neplatilo to pre mňa vôbec 1 382 38.2
1 - Platilo to pre mňa niekedy 2 374 37.4
2 - Platilo to pre mňa značnú časť času 3 163 16.3
3 - Platilo to pre mňa väčšinu času 4 81 8.1

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017